Font Boyutu

Fidan Dikim ve Bakımı

BADEM AĞAÇLARINDA KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR VE İLAÇLAMA

PDFYazdırePosta

Badem Yetiştiriciliğinde Genel Bahçe İlaçlama Programı Nasıl Olmalıdır?

 Badem bahçelerinde genel olarak  ikaçlama programını 5 farklı ketagoride ele alabiliriz.

1:İLKBAHARDA

İlk baharda genel koruma için KUPPA BAKIR VE KUPPA OKSİLORUR 100 LT SUYA 400 GRAM

2:ÇİÇEK TOMURCUKLARI KABARMAYA BAŞLADIĞINDA

Karaleke ve yaprak delen hastalıkları için 100 litre suya 300 GRAM  CAPTAN VEYA CAPTAN 50 WP

Karaleke ve yaprak delen hastalıkları için 100 litre suya 300 GRAM  CANSENEB  VEYA MANEP

Karaleke ve yaprak delen hastalıkları için 100 litre suya 300 GRAM  FOLİASTAR  VEYA  FOLPET

ÇİÇEK TAÇ YAPRAKLARINI  %70-%80 DÖKÜLDÜĞÜNDE

Karaleke  ve Yaprak delen hastalıkları için için 100 litre suya 300 GRAM  POMARSOL FORTE VEYA THİRAM

Karaleke  ve Yaprak delen hastalıkları için için 100 litre suya 300 GRAM  ZİRAFLAOVEYA ZİRAM

MEYVELER FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNE GELDİĞİNDE

Karaleke, yaprak delen, kurşuni küf ve badem iç kurdu hastalıkları için

Rovrol  veya İbradion  100 litre suya 75 gram

Sumisclex veya Procymidone  100 litre suya 75 gram

Euparen Multi  veya Olyfluand 100 litre suya 200 gram

Azotion-Azınphos 100 litre suya 200 gram

Mesurol veya  Mtehiocarb 100 litre suya150  gram

SONBAHARDA HASTALIKLARA KARŞI GENEL KORUMA

Sonbaharda hastalıklara karşı  genel koruma için KUPPA BAKIR VE KUPPA OKSİLORUR 100 LT SUYA 400 GRAM

 

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASTALIKLARA VE  OTLARA KARŞI İLAÇLAMA NASIL OLMALIDIR?

Badem Yetiştiricliğinde Yabancı Otlarla Mücadele

Sulama ve gübreleme olanaklarının artması sonucu meyve bahçelerinde yabancı ot problem olmaya başlamıştır. Yabancı ot, bitkinin su ve besinine ortak olduğu gibi hasatı’da güçleştirmektedir. Badem bahçelerinde rastlanılan yabancı otlar senelik, iki senelik ve çok yıllıktır. Senelik yabancı otlar tohumları ile iki ve çok yıllık yabancı otlar kök parçaları, rizom ve stolonları ile çoğalırlar. Genellikle yabancı otlar sulama, toprak işleme, rüzgar, hayvan otlatma ve yanmamış ahır gübresi kullanılması gibi yollarla taşınır.Yabancı otlarla mücadele için;

 
Çapalama, biçme, sürme, yapılmalıdır. Çok yıllık yabancı otlarda ise birkaç kez toprağın işlenmesi gerekmektedir. B. Kimyasal Mücadele
Tek yıllık yabancı otlara karşı ilaçlama çıkış öncesi ve ilkbaharda toprak nemli iken yapılmalıdır. Yabancı otlar çıktıktan sonra ise 4-6 yapraklı dönemde ilaçlama yapılmalıdır. Yeni tesis edilen badem bahçelerinde ilk 2-3 yıl yabancı ot kontrolü için ilaçlama yapılmamalıdır.Badem ağaçlarında yapılacak olan İlaçlama aşağıdaki tabloya göre yapılabilir


ETİKLİ MADDENİN ADI VE YÜZDESİ  DEKARA DOZU 
 FORMÜLASYONUUYGULAMA DÖNEMİ
 SİMAZİNE                         50 400 GRAM
      WP 
ÇIKIŞ ÖNCESİ
 ATRAZİNE                         50
 500 GRAM
      WP 
 ÇIKIŞ ÖNCESİ
 TRİFLURALİN                    48
 200 ML
      EC 
ÇIKIŞ ÖNCESİ
 PARAGUAT                       20
 500 ML
      EC 
 ÇIKIŞ SONRASI
 DALAPON                         85
 1000 GRAM
     WP ÇIKIŞ SONRASI
    

Badem Yetişriciliğinde Zararlı İç Kurdu

Bademin kendine özgü zararlısı diğer bazı meyve türlerine göre daha azdır.
- Görülen en önemli zararlısı badem iç kurdu (Eurtoma emygdali end.) olup bu zararlı ile mücadele mümkündür.
- Badem iç kurdu ergini yumurtasını meyve üzerine bırakır.
- Larvalar meyve üzerinde zararlanmalara yol açarak meyvenin dökülmesine neden olurlar
- Zararlının varlığı meyve üzerindeki yaklaşık olarak açtığı 2 mm’lik delikten anlaşılabilir.
- Larvalar beyaz renkli ve ayaksızdır. Badem iç kurdu kışı badem içinde olgun larva döneminde geçirir.
- İlkbaharda ergin larvalar meyveyi terk ederler. Belli bir süre sonra ergin olurlar.
- Kış döneminde ağaç üzerinde kalan ve yere dökülen kurtlu meyveler toplanarak yakılmalıdır.
- Ayrıca kimyasal mücadele yapılabilmektedir. Tuzaklar kurularak ilk ergin dişi tespiti yapıldığında ilk ilaçlama yapılmalıdır.İlaçlama Programı

 ETKİLİ MADDENİN ADI VE YÜZDESİ
FORMÜLASYONU
DOZU(100 LİTRE SUYA)
 DİCAFOL                           20WP
 200 GR
 DİNOBUTON                      30
 EC 100 ML
 TRİAZOPHOSEC   125 ML
 BİNAPACRLY                      50 WP 100 GR
 CHLOROPYLATE                 25EC
 150 GRM

 

 

Badem Yetiştiriciliğinde Kahverengi Çiçek Yanıklığı Hastalığı


Bu hastalık badem çeşitlerinden özellikle Nonpareil, Price, Carmel, Thompson çeşitlerinde görülebilmektedir. Hastalık etmeni fungus olup, belirtisi çiçek açımından sonradır. Stamen ve pistilde yanıklık ve dökülmeler görülebilmektedir. Mücadelesi mümkün olup çiçek açımından sonra 2 kez fungusid uygulaması (Benomyl ) gerekmektedir. Yine Yaprak Yanıklığı, Bakteriyel Kanser, Verticillium, Phytophthora,, Kahverengi kök çürüklüğü gibi hastalıklar badem yetiştiriciliği yapılan alanlarda ortaya çıkabilecek hastalıklardır.

Badem Yetiştiriciliğinde Dal Kanseri Hastalığı
(Pseudomonas amygdali)

 Bakteri, kışı badem ağacındaki kanser yaralarında ve yaprak izlerinde geçirmektedir.Hastalığın en önemli belirtisi, yıllık sürgünlerde, dal ve gövdede oluşan an kahverengi kanser yaralarıdır.Ağaçlar erken ilkbaharda henüz dormant dönemde iken, yaprak izlerinin bulunduğu kabuk kısmında zamanla uzunlamasına bir çatlaktan odun kısmına doğru yayılan şişkinlikler oluşur. Enfekteli kabuk dokusu parça parça yarılır ve kanserler açılır. Gözler etrafında yayılan kanser yaraları ise gözlerin ölmesine ve ürün azalmasına neden olurlar. Bu kanser yaraları yıldan yıla büyürler.Hastalığa yakalanmış ağaçlarda gelişme ve yaprak durumu zayıflar,
ağaç zamanla kurur.

 

 Mücadele yöntemleri:

Kültürel önlemler:
Aşı kalemlerinin ve aşı aletlerinin temiz olması gereklidir.
Kanserle bulaşık bahçelerde budama işlemi ağustos-eylül aylarında yapılmalıdır. Budama aletleri sık sık % 3 lizol eriyiği veya % 10luk sodyum hipoklorite batırılmalıdır. Budama artıkları hemen yakılmalıdır. Kanserle bulaşık bahçelerde hasat sırıkla değil elle yapılmalıdır. Budama yerlerine % 5lik göztaşı eriyiği sürülmeli, göztaşı kuruduktan sonra da aşı macunu ile kapatılmalıdır. Yeni bahçe tesis ederken hastalığa dayanıklı badem çeşitleri dikilmelidir.

 Kimyasal Mücadele:
Sonbaharda yapraklar %75 oranında dökülünce birinci, ilkbaharda çiçek tomurcukları patladığı ve kırmızı uçların görüldüğü pembe dönemde ikinci ilaçlama uygulanır.
ETKİLİ İLAÇ :BORDO BULAMACI
FORMÜLASYON:SIVI
DOZU(PREPARAT 100 LT SUYA)
1500+3000 GR(1. İLAÇLAMA)
500+1000 GR (2. İLAÇLAMA)