Font Boyutu

Fidan Dikim ve Bakımı

Yarıbodur-Bodur Kiraz Fidanı ve Bodur Kiraz Yetiştiriciliği Hakkında

PDFYazdırePosta

 

Bilindiği gibi artık dünyada moderne meyveciliğinin gereklerinde biride bodur fidanlarlarla meyve bahçelerini tesis etmektir.Bodur -yarı bodur  kiraz yetiştiriciliğinde kullanılan anaçlar kiraz ağacını ,yarıbodur-bodur kiraz fidanı haline getirmektektedir.Burada aklınıza anaç kelimesi ne demektir şeklinde bir soru gelebililir?Anaç dediğimiz kısım fidandaki kök kısmıdır.Bodur ve yarıbodur kiraz anaçlarının bir kısmı doğada tesadüfen bazıları ise farklı türlerin melezlenmesi sonucu bulunmuştur.

 

Peki kirazda Avrupada en çok kullnılan bodur-yarıbodur kiraz anacları nedir?

 

Avrupada  İspanya ve Fransada en çok kullanılan yarıbodur kiraz anacı maxma14 anacıdır.Maxma 14 anacı klasik kuş kirazından %75 i kadar taçlanmaktadır.Maxma14 anacı ile tesis edilen bahçelerde yarıbodur kiraz fidanları ;fidanlar arası 3 metre sıralar arası 5 metre veya 4 metre olacak şekilde dikilebilir.Maxma 14 anacı ağacı erken verime yatırı.Meyveleri standart hale getirir. Pseudomonas hastalığına ve soğuklara dayanaıklıdır.Bu yüzden soğuk iklimi olan yerlere tavsiye edilir.Ağır bünyeli ve drenajı iyi olamyan topraklara tavisye edilmez.

 

Almayanda  geliiştiriken giesela anaçlarından en çok kullanılan çeşitleri ise ise gisela 5 ve gisela 6 anaçlarıdır.Bu anaçlar oluşturulan kiraz fidanları PH‘sı 8 in altında aktif kireç oranı % 10’dan düşük, sulama imkanı olan topraklarda kullanılmalıdır.Dikim mesafesi gisela 6 anaçlı  fidanlarda , fidanlar  arası 3 metre ve sıralar arası 5 metre olacak şekilde yapılabilir. Gisel A 5 anacı 4x 2,5  metre arayla dikilebilir.Diğer anaç çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

 CAB ANAÇLARI - İtalya’da Bologna Üniversitesinde geliştirilmiştir..- CAB 4D, CAB 11E ve CAB 6P bu seri içerisinde yer alan en önemli anaçlardır.- Prunus Cerasus (Vişne) türüne girerler ve vişneler için de anaç olarak önerilebilir.- İtalya’da 30 yıldır denenmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır.- Ağır bünyeli topraklarda kullanılabilir.- Kuş kirazının oluşturduğu ağaç hacminin % 50-60’ı kadar ağaç oluşturur Ma x Ma 14 anacı ile aynı kuvvette gelişir.- Çöğüre göre üzerindeki çeşidi 2 yıl erken verime yatırır.- Azda olsa dip sürgünü oluşturur, çelikle yoğaltımları zordur.- Soğuklara dayanıklı bir anaçtır. P-HL ANAÇLARI- Çekoslovakya’da Prunus Cerasus ve Prunus Avium türlerinin melezlnmesi ile elde bu anaçlardan en önemlileri P-HL-A, P-HL-B ve P-HL- C anaçlarıdır.- Yüzlek kök sistemi sahiptir.- Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır.- Doku kültürü ile üretilebilir. 

- Bu grupta yer alan anaçlardan P-HL-C anacı en bodur anaç özelliğini taşır, kuş kiraz standart çöğür anacının % 40- 50’si kadar büyüklükte ağaçlar oluşturur.

- Rüzgarlı bölgelerde destek sistemi gereklidir.- Ağır bünyeli topraklara kısmen dayanıklıdır. WEİROOT ANAÇLARI - Almanya’da Prunus cerasus türünden geliştirilen kiraz anaçlarındandır.- En önemlileri; Weiroot-158 ve Weiroot -54 anaçlarıdır.- Üzerindeki çeşidin erken meyveye yatmasını sağlar.- Kuş kirazı çöğür anacının oluşturduğu tacın % 40-45’i kadar büyüklükte ağaçlar oluşturur. VİCTOR ANACI- İtalya’da Bologna Üniversitesinde ıslah edilmiş bir anaçtır.- Yarı bodur anaçlar içerinde yer alır.- Prunus Cerasus türünden elde edilmiştir.- Meyve iriliği ve verimlilik yönünden iyi bir anaçtır.- Kirece, taban suyuna ve kurağa orta düzeyde dayanıklıdır.

- Bu anaç üzerinde sıra üzeri 3-3,5 m, sıralar arası ise 4-4,5m aralık ve mesafeler uygulanabilir.